Liên hệ

Số điện thoại: 0905 621 727
 • Quý khách hàng/đơn vị giới thiệu dịch vụ gọi điện đến số 0905 349 406 hoặc 0905 621 727, hoặc liên hệ qua messenger của Fan page

 • Nhân viên của dịch vụ sẽ lưu lại thông tin của quý vị:

  • Ngày giờ thuê, số ngày thuê

  • Địa điểm giao xe

  • Đơn giá thuê theo ngày và ưu đãi thuê từ ngày thứ 5 trở lên

  • Đặt cọc theo biên nhận khi giao xe và hoàn tiền

 • Chiết khấu 10% ngay sau mỗi lần thuê xe hoặc chuyển khoản qua tài khoản của đơn vị giưới thiệu dịch vụ hàng tháng.

Trân trọng cảm ơn quý kháng hàng/đơn vị giới thiệu dịch vụ cho thuê.

** Thời gian phục vụ trong tuần **

Ngày Thời gian hoạt động
Thứ hai 0:00 - 24:00
Thứ ba 0:00 - 24:00
Thứ tư 0:00 - 24:00
Thứ năm 0:00 - 24:00
Thứ sáu 0:00 - 24:00
Thứ bảy 0:00 - 24:00
Chủ nhật 0:00 - 24:00

Dịch vụ khám bệnh tại nhà